Agricos Rate Update सोयाबीन भावात तुफान वाढ..! राज्यातील या जिल्ह्यांमध्ये जबरदस्त भाव New Soyabean update rate November 26, 2023 by Agricos Exports - संवाद न्यूज पोर्टल

ब्रेकिंग न्यूज

Post Top Ad

रविवार, २६ नोव्हेंबर, २०२३

Agricos Rate Update सोयाबीन भावात तुफान वाढ..! राज्यातील या जिल्ह्यांमध्ये जबरदस्त भाव New Soyabean update rate November 26, 2023 by Agricos Exports
सोयाबीन भावात तुफान वाढ..! 

राज्यातील या जिल्ह्यांमध्ये जबरदस्त भाव |


 New Soyabean update rate


कृषी उत्पन बाजार समिती –लासलगाव – विंचूर

राज्य– महाराष्ट्र

उत्पादन : सोयाबीन

वाण : —

आवक : 798 क्विंटल

किमान दर- 3000

कमाल दर- 4990

सर्वसाधारण दर- 4900


कृषी उत्पन बाजार समिती –जळगाव

राज्य– महाराष्ट्र

उत्पादन : सोयाबीन

वाण : —

आवक : 40 क्विंटल

किमान दर- 5100

कमाल दर- 5100

सर्वसाधारण दर- 5100कृषी उत्पन बाजार समिती – छत्रपती संभाजीनगर

राज्य– महाराष्ट्र

उत्पादन : सोयाबीन

वाण : —

आवक : 22 क्विंटल

किमान दर- 4950

कमाल दर- 5012

सर्वसाधारण दर- 4981कृषी उत्पन बाजार समिती – माजलगाव

राज्य– महाराष्ट्र

उत्पादन : सोयाबीन

वाण : —

आवक : 1856 क्विंटल

किमान दर- 4700

कमाल दर- 5052

सर्वसाधारण दर- 4941


कृषी उत्पन बाजार समिती –पाचोरा

राज्य– महाराष्ट्र

उत्पादन : सोयाबीन

वाण : —

आवक : 200 क्विंटल

किमान दर- 4820

कमाल दर- 4950

सर्वसाधारण दर- 4871
कृषी उत्पन बाजार समिती –उदगीर

राज्य– महाराष्ट्र

उत्पादन : सोयाबीन

वाण : —

आवक : 9400 क्विंटल

किमान दर- 5000

कमाल दर- 5030

सर्वसाधारण दर- 5015


कृषी उत्पन बाजार समिती –रिसोड

राज्य– महाराष्ट्र

उत्पादन : सोयाबीन

वाण : —

आवक : 2745 क्विंटल

किमान दर- 4870

कमाल दर- 5010

सर्वसाधारण दर- 4940कृषी उत्पन बाजार समिती –तुळजापूर

राज्य– महाराष्ट्र

उत्पादन : सोयाबीन

वाण : —

आवक : 525 क्विंटल

किमान दर- 4961

कमाल दर- 4961

सर्वसाधारण दर- 4961कृषी उत्पन बाजार समिती –राहता

राज्य– महाराष्ट्र

उत्पादन : सोयाबीन

वाण : —

आवक : 8 क्विंटल

किमान दर- 4986

कमाल दर- 5030

सर्वसाधारण दर- 5019


कृषी उत्पन बाजार समिती –धुळे

राज्य– महाराष्ट्र

उत्पादन : सोयाबीन

वाण : —

आवक : 31 क्विंटल

किमान दर- 4250

कमाल दर- 4885

सर्वसाधारण दर- 4600


कृषी उत्पन बाजार समिती –अमरावती

राज्य– महाराष्ट्र

उत्पादन : सोयाबीन

वाण : —

आवक : 11511 क्विंटल

किमान दर- 4900

कमाल दर- 5000

सर्वसाधारण दर- 4950


कृषी उत्पन बाजार समिती –नागपूर

राज्य– महाराष्ट्र

उत्पादन : सोयाबीन

वाण : —

आवक : 2158 क्विंटल

किमान दर- 4200

कमाल दर- 5132

सर्वसाधारण दर- 4899


कृषी उत्पन बाजार समिती –अमळनेर

राज्य– महाराष्ट्र

उत्पादन : सोयाबीन

वाण : —

आवक : 110 क्विंटल

किमान दर- 4700

कमाल दर- 4800

सर्वसाधारण दर- 4800


कृषी उत्पन बाजार समिती –हिंगोली

राज्य– महाराष्ट्र

उत्पादन : सोयाबीन

वाण : —

आवक : 1825 क्विंटल

किमान दर- 4780

कमाल दर- 5119

सर्वसाधारण दर- 4949


कृषी उत्पन बाजार समिती –कोपरगाव

राज्य– महाराष्ट्र

उत्पादन : सोयाबीन

वाण : —

आवक : 452 क्विंटल

किमान दर- 4200

कमाल दर- 5000

सर्वसाधारण दर- 4975

test banner